Hout & bosexplotatie houtoverslag

Hout- & bosexploitatie 

Dit omvat alle werkzaamheden waarbij er bovengrondse of ondergrondse begroeiing verwijderd dient te worden.hierin kan men een opdeling maken tussen: 
- Ontbossen / dunningen / vellen van bomen
- Planten
- Bouwrijp maken van percelen
- Chippen
- Stronken frezen

Houtoverslag

Bij de houtoverslag handelt het om het lossen van schepen beladen met stamhout.