Kijkhut Monsbemden

In opdracht van natuurpunt dient er een kijkhut geplaatst te worden in het gebied Monsbemden te Reppel. De beoogde werken kaderen in het herstel en het opvolgbeheer van Europees belangrijke habitats. Deze zijn zuur laagveen, droge heide/heischraal grasland en broekbos zoals voorzien in het LIFE-project LIFE08 NAT/B/000035.

Terug naar overzicht