Shreds (10-200 mm)

Voor het verkrijgen van Shreds met een fractie van 10-200 mm kunnen er 2 methoden worden aangewend:

  1. Stronken & houtig groenafval worden geshredderd.Vervolgens wordt het resultaat hiervan uitgezeefd door middel van een sterrenzeef om het op te delen in verschillende fracties: de zandfractie, de shredsfractie (>200 mm), de shredsfractie (10-200 mm). Vervolgens wordt hiervan de shredsfractie (10-200 mm) gebruikt. 
  2. Stronken & houtig groenafval worden geshredderd.Vervolgens wordt het resultaat hiervan uitgezeefd door middel van een sterrenzeef om het op te delen in verschillende fracties: de zandfractie, de shredsfractie (>200 mm), de shredsfractie (10-200 mm). Vervolgens word hiervan de shredsfractie (>200 mm) naverkleint met behulp van een sneldraaier tot een fractie (10-200 mm).